Stockholms Läkarförening har sedan 1896 (kostnadsfritt) givit ut en tryckt förteckning över legitimerade verksamma läkare, tandläkare, tandhygienister, kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, audionomer och optiker.

Nu, efter 125 års utgivning av den tryckta katalogen så har styrelsen beslutat att enbart fortsätta med denna digitala upplaga som har haft samma information som katalogen. Vi har sedan 2006 funnits på nätet och här uppdateras all information direkt.
Privat Vård är avsedd att underlätta din kontakt med legitimerade yrkesutövare inom den privata vården.
Maila gärna till Stockholms läkarförening om du har synpunkter på denna nätversion. Vi nås på privatvard@slf.se

Vårdval Stockholm ska öka mångfalden i vårdutbudet och göra det lättare för invånare att välja vårdgivare. Det innebär dels att invånare har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven som Region Stockholm ställer i vårdvalets förfrågningsunderlag. Kraven i förfrågningsunderlagen omfattar bland annat krav på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, kompetens, lokaler och stabil ekonomi.

Annonser