Läkare - Smärtlindring


*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.Faijerson Bertil *

Smärtspecialist/överläkare
Saltsjöbadens Spec Mottagning
Svartkärrsvägen 26 A, 133 32 Saltsjöbaden
Telefon 08-661 04 70
Mottagningen är tillgänglig för funktionshindrade

Annonser