Leg. Psykologer och 
  Leg. Psykoterapeuter

Legitimerade psykologer har 5 års teoretisk utbildning + 1 års behandlingsarbete under handledning (PTP). Socialstyrelsen utfärdar legitimation. Samtalsbehandling, såväl kognitiv som psykodynamisk, har blivit en allt viktigare del i behandlingen av både kroppsliga och psykiska sjukdomar. Psykologer arbetar också med testning, rekrytering, utbildning, organisationsutveckling med mera.

Legitimerade psykoterapeuter får sin legitimation från Socialstyrelsen. För legitimationen krävs att man genomfört en påbyggnadsutbildning, en psykoterapeutexamen. Sådan utbildning är 3-årig, på deltid (60 högskolepoäng). För att antas till den ska man ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke som exempelvis psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutisk arbete under handledning i minst två år.INNERSTADEN
INNERSTADEN

City psykologhus

leg. psykologer, leg. psykoterapeuter
Psykoterapi, Familjerådgivning, Företagshälsovård
Kungsklippan 17 A, 112 25 Stockholm
(Rådhuset)
Telefon 08- 21 77 45
E-post
www.citypsykologhus.se

PSYCHOLOGICA PRO SE

Boman Krister
Leg psykolog, leg psykoterapeut, fil. doktor
Konsultation – Krishantering – Coaching – Personlig och professionsrelaterad utveckling
Professionell vägledning i strategisk kommunikation, press/mediahantering, komplicerade juridiska rättsprocesser.
Tulegatan 43, 113 53 Stockholm
Telefon +46 (0)8 33 11 03
E-post
www. psychologica-pro.com

Annonser