Audionomer

Utbildningen är tvärvetenskaplig och innehåller både tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Audionomi fokuserar på människans villkor, vad gäller hörsel, hörselteknik och kommunikation i utredande och habiliterande/rehabiliterande syfte. Klinisk utbildning går som en röd tråd genom hela utbildningen. Finns i Göteborg, Karolinska Institutet, Lund, Uppsala och Örebro.

Arbetet innefattar i huvudsak utredning av hörseln genom hörselmätningar samt rehabilitering av hörselskadade. Där ingår moment som behovsutredning, hjälpmedels- utprovning och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår även att förebygga uppkomsten av hörselskador.Annonser