Stockholms läkarförening ger sedan 1896 ut en förteckning över privata
vårdgivare med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen och som är verksamma
i Stockholms län. Läkarföreningen ser den privata verksamheten som ett viktigt
komplement till övrig sjukvård. Syftet med förteckningen är att underlätta kontakten
mellan det privata vårdutbudet och länets invånare.

I förteckningen hittar du privat verksamma läkare, tandläkare, tandhygienister,
kiropraktorer, logopeder, naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, optiker ochaudionomer.
Här finns telefonnummer till akutsjukhus i Stockholms län samt information om hur du får kontakt med närmaste närakut. Det finns också en sammanställning över apoteken
med telefonnummer, e-postadress samt QR-kod.

Från och med 2016 års upplaga av Privat vård är den tryckta katalogen, webbkatalogen och Appen identiska. När du laddat ner Appen i din smartphone behöver du inte tillgång till internet för att tadel av innehållet.
Webbkatalogen har adress: www.privatvard.info
I nätversionen samarbetar vi med Malmö läkareförening och Göteborgs läkarförening.
Vår gemensamma adress är www.lakarkatalogen.se.
 

Annonser